Kredytowe rady

Gdy nie wiesz, jak wybrać najlepszy kredyt

  • Monday, March 22, 2021

Wakacje kredytowe w polskim prawie bankowym funkcjonują od dawna, polegają na odroczeniu spłat rat kredytu na określony czas. Możemy skorzystać z nich w sytuacji np. przez 2 miesiące nie będziemy mogli spłacać rat kredytu. Wniosek taki powinien jednak być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem. W roku 2020 z wakacji kredytowych korzystało zdecydowanie więcej osób niż w latach ubiegłych. Z pewnością miało to duży związek z pandemią korona wirusa. Umożliwienie przez banki korzystania z wakacji kredytowych dla wielu było z pewnością dużą pomocą, zarówno dla przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych. Klienci wielu banków mogą także skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Wakacje kredytowe przewidziane w tarczy były przeznaczone przede wszystkim dla kredytobiorców, którzy utracili pracę lub inne główne źródło utrzymania. Wiele banków zwalnia także od płacenia raty kapitałowej. Inne – odraczają spłatę całej raty lub uniemożliwiają przesunięcie harmonogramu spłaty.

Pamiętajmy, że wakacje kredytowe nie polegają na umorzeniu przez bank części kredytu. Spłata kredytu jest jedynie przesunięta w czasie bądź też przesunięte raty są doliczane do następnych płatności.

Wakacje kredytowe a historia kredytowa BIK

Wiele osób chcących skorzystać z wakacji kredytowych zadaje sobie pytanie czy nie będzie to miąło negatywnego wpływu na naszą historie kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. BIK zapewnia jednak, że skorzystanie przez klienta z wakacji kredytowych nie będzie miał wpływu na historię kredytową w BIK i nie obniży też Scoringu BIK. Co więcej banki, oferujące zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych mogą w dalszym ciągu na bieżąco przekazywać do BIK stosowne informacje i mogą aktualizować dane znajdujące się w bazie.

W przyszłości jednak może się okazać, że banki mając wgląd do naszej historii kredytowej będą chciały chętniej udzielić kredytu, osobom które w tych trudnych czasach udało się przetrwać samodzielnie bez korzystania z wakacji kredytowych.

Ilu klientów skorzystało z wakacji kredytowych?

Z informacji, udzielanych przez Biuro Informacji Kredytowych wynika, że spora cześć osób w ostatnim roku faktycznie skorzystała z przysługującej im możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. Spośród wszystkich rachunków objętych wakacjami kredytowymi najwięcej dotyczyło kredytów mieszkaniowych oraz gotówkowych. Po kończącym się okresie wakacji kredytowych zdecydowana większość kredytobiorców wraca do normalnej spłaty.

Co warto wiedzieć o BIK?

Głównym zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest zbieranie informacji składających się na naszą historię kredytową. Wszystkie dane na nasz temat trafiają do BIK, w momencie kiedy bierzemy kredyt lub pożyczkę, bądź też decydujemy się na wzięcie karty kredytowej czy skorzystanie z kredytu w koncie. Wszystkie banki, ale też SKOK i firmy pożyczkowe przekazujące dane do BIK mają dostęp do całej naszej historii kredytowej. Na podstawie zgromadzonych tam informacji mogą ocenić, jak dotychczas radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązań, ale też opłacaniem rachunków. Następnie na podstawie historii kredytowej BIK oblicza ocenę punktową BIK jest to tak zwany scoring. Ocena ta jest prognozą tego, na ile terminowo jesteśmy w stanie spłacać kredyty bankowe w przyszłości. Im wyższa jest wartość oceny punktowej BIK, tym lepiej.

Pamiętajmy o tym, że przed zaciągnięciem kredytu sami możemy sprawdzić swoja historię oraz to jakie dane na nasz temat przekazywały do BIK banki. Możemy tego dokonać na dwa sposoby rejestrując się w serwisie bik.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mój BIK.

Posted by pomocny at 12:04:37.