Kredytowe rady

Gdy nie wiesz, jak wybrać najlepszy kredyt

  • Thursday, November 28, 2019

W umowach kredytowych masz do czynienia ze zmienną lub stałą stopą oprocentowania. Czasami zdarza się formuła mieszana, ale wymaga już dalszej, szczegółowej analizy. W Polsce największą popularnością cieszy się zmienna stopa oprocentowania z kilku powodów, które poznasz poniżej a także na 17bankow.com.

Optymalizacja ryzyka kredytowego, a aspekt stóp procentowych

Najważniejsze pojęcie, przynajmniej potencjalnie dla kredytobiorcy i banku to optymalizacja ryzyka kredytowego. Zmienna stopa procentowa uzależnia się od bezpośrednio prowadzonej przez NBP polityki monetarnej. Jeden z najważniejszych celów banków centralnych to sterowanie podażą pieniądza w gospodarce narodowej. Przy niskich stopach procentowych dług po prostu spada. Kredytobiorca nie jest, aż tak bardzo obciążony ratami. Banki rywalizują w takim okresie jeszcze niższymi marżami, co widać chociażby na rynku kredytów hipotecznych. Zmienna stopa procentowa daje też ogromny plus w postaci niższych kosztów od stopy stałej. I to właśnie główny wyznacznik potrzeb krajowych kredytobiorców. W kredytach ze zmienną stopą oprocentowania przydaje się monitorowanie stawki WIBOR.

Co z realnym ryzykiem podniesienia stóp procentowych?

W Polsce pojawia się duże ryzyko zmiany stóp procentowych, chociaż na razie odsunięte w czasie. Dlaczego? Stopy procentowe podnosi się w okresie bardzo wysokiej inflacji, czyli inflacji, która przekroczyła poziom zapisany w strategii NBP. W kraju widać, że spadek wartości pieniądza następuje i to bardzo szybko, a statystyki GUS nie do końca oddają rzeczywistość. Nawet Komisja Nadzoru Finansowego powiadomiła banki detaliczne, aby nie rezygnowały z kredytów o stałej stopie oprocentowania, bo to niestety miało miejsce w wielu placówkach.

Jak się zabezpieczyć przed pogłębieniem problemów?

Zmienna stopa procentowa sprzyja kredytobiorcom przy aktualnej polityce monetarnej, ale warto pamiętać, że taka sytuacja gospodarcza nie może trwać wiecznie. Kredytobiorcom, którzy mają już niewiele pieniędzy do spłacenia zaleca się dokonywanie możliwie najczęstszych nadpłat, za które nie ponosisz już dodatkowych kosztów. Przy niewielkim zadłużeniu konsumpcyjnym nie odczujesz drastycznych rat, nawet przy transformacji polityki monetarnej. Największy problem w optymalizacji ryzyka mają zadłużeni na spore kwoty.

Posted by pomocny at 14:17:22.