Kredytowe rady

Gdy nie wiesz, jak wybrać najlepszy kredyt

  • Tuesday, January 22, 2019

Kredyty gotówkowe to bardzo dobre narzędzie ekonomiczne dla instytucji bankowych, ponieważ banki zarabiają bardzo duże pieniądze na udzielaniu kredytów gotówkowych. Dzieje się tak, dlatego ponieważ kredyty gotówkowe są oprocentowane, oczywiście zarobek wynikający z udzielenia jednego kredytu gotówkowego nie jest oszałamiający nie mniej jednak, jeżeli ów zarobek z jednego kredytu gotówkowego pomnożymy przez tysiące i dziesiątki tysięcy udzielonych kredytów gotówkowych miesięcznie to otrzymamy bardzo, ale to bardzo wysokie kwoty. Oczywiście kredyty gotówkowe są w różny sposób oprocentowane, jedne mają oprocentowanie na poziome jednego procenta a inne na poziomie nawet pięciu i więcej procent. Podobnie jest z czasem spłaty, tutaj też jest on wyraźnie zróżnicowany, to znaczy jedne kredyty gotówkowe należy spłacić wraz z odsetkami w ciągu kilku miesięcy a inne nawet w ciągu kilku lat. Widzimy, zatem, że zróżnicowanie pośród kredytów gotówkowych jest dość spore, dzięki czemu mogą one trafić do szerszego grona odbiorców, i banki będą mogły jeszcze więcej zarobić. Jeżeli chodzi o same kredyty gotówkowe to są to kredyty, które w całości zostają nam wypłacone gotówką, tylko i wyłącznie gotówką stąd taka ich nazwa a nie inna, czyli kredyty gotówkowe. Doskonałym przykładem takiego kredytu jest kredyt studencki, tak dziś popularny i cieszący się dużym zaufaniem społecznym, w innym przypadku polecam kredyty gotówkowe dostępne na kredytomania.eu.

Dziś można się nawet pokusić o stwierdzenie, że kredyty gotówkowe to coś, co tak mocno zasila budżety banków, że bez kredytów gotówkowych banki nie byłyby dziś w tak doskonałej formie, w jakiej się znajdują. Dzięki owym pieniądzom z udzielania kredytów gotówkowych, banki mają fundusze na bieżące opłaty, na wypłacanie pieniędzy z lokat bankowych, na udzielanie kolejnych kredytów gotówkowych, ale i także tych kredytów bezgotówkowych. Dzięki pieniądzom z udzielania kredytów gotówkowych banki mogą stabilnie funkcjonować, co przyciąga jeszcze większą ilość kredytobiorców.

Reasumując ten ważny temat możemy wyraźnie zauważyć, że banki korzystają na kredytach gotówkowych, bardzo na nich korzystają, to też możemy być pewni, że to narzędzie ekonomiczne będzie jeszcze bardziej rozwijać się w przyszłości, tak by stanowić coraz to lepsza ofertę dla potencjalnych kredytobiorców. Dziś banki i kredytobiorcy mogą spać spokojnie, ponieważ przyszłość przed kredytami gotówkowymi rysuje się w bardzo pozytywnych barwach. Innymi słowy kredyty gotówkowe już na stałe wpisały się w życie społeczne naszego Polskiego narodu.

Posted by pomocny at 10:40:30.

  • Tuesday, November 6, 2018

Oto krótki przewodnik dla potencjalnego kredytobiorcy, którego interesują pożyczki chwilówki. Aplikacja jest bardzo prosta i zajmuje niewiele czasu, zobacz na kredytomania.eu jak podejść do tego tematu.

Krok 1 – Spójrz na różnych pożyczkodawców

Jeśli nigdy nie zajmowałeś się tematem chwilówek, możesz być zdezorientowany na samym początku. W rzeczywistości istnieją dwa sposoby uzyskania pożyczki tego rodzaju. Najlepszą opcją dla osób, które preferują osobisty kontakt z pożyczkodawcą, jest poszukiwanie lokalnej firmy. Jednak ci, którzy wolą rozwiązywać swoje problemy, szybko i interaktywnie wybierają pożyczkodawców online jako bardziej odpowiednią opcję. Powodem jest to, że w dzisiejszych czasach prawie wszystkie transakcje finansowe są oparte na elektronice i mogą być przeprowadzane online, ponieważ jest to szybsze i wygodniejsze. Poza tym, przeglądanie pożyczkodawców online jest bardziej korzystne, ponieważ daje jasny obraz rynku pożyczek i oferowanych usług.

Krok nr 2 - Podstawowe wymagania

Aby zakwalifikować się do wypłaty pożyczki, dana osoba powinna spełniać określone wymagania. Nawet jeśli pożyczkodawcy nie przeprowadzają kontroli kredytowej, mogą poprosić cię o dowód tożsamości, zatrudnienie i dochód. Dlatego wszystkie niezbędne informacje powinny być dostępne.

Krok 3 - Zastosowanie

Jak już wspomniano, wniosek można złożyć w trybie online lub osobiście. W niektórych przypadkach kredytodawcy przyjmują wnioski faksem i telefonicznie. W przypadku pożyczkodawcy szukanego lokalnie - wniosek jest wypełniany w biurze.

Większość kredytodawców wymaga od osoby posiadania ważnego konta, w przeciwnym razie transfer pieniędzy będzie skomplikowany. Są jednak tacy pożyczkodawcy, którzy są gotowi do pracy z kontem oszczędnościowym i innymi opcjami.

Krok 4 - Podpisywanie umowy

Jeżeli wniosek jest złożony w trybie online, procedura podpisywania odbywa się również online.

W przypadku, gdy odbywa się to osobiście, kredytobiorca podpisuje umowę. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, kredytodawcy muszą ujawnić kredytobiorcy warunki spłaty przed podpisaniem umowy.

Bardzo ważne jest, aby kredytobiorca dokładnie przeczytał dokument przed jego podpisaniem. Konieczne jest zwrócenie uwagi na każdy punkt (zwłaszcza dotyczący stóp procentowych i ewentualnych opłat finansowych), aby nie być niemile zaskoczonym później w dniu spłaty.

Krok 5 - Zaczekaj na zatwierdzenie

Zatwierdzenie chwilówki pożyczki zajmuje bardzo mało czasu i jest to jedna z zalet takich pożyczek. Zazwyczaj kredytodawca kontaktuje się z osobą w ciągu kilku godzin i powiadamia o decyzji.

Firmy pożyczkowe tego typu mogą przeprowadzać kontrole kredytowe, jeśli uznają to za konieczne dla sprawy. Decyzja kredytowa jest podejmowana wyłącznie przez firmę pożyczkową. Jednak klienci, którzy nie mają idealnego kredytu, mają więcej szans na otrzymanie krótkoterminowych niewielkich pożyczek gotówkowych udzielanych przez pożyczkodawców tego rodaju7, niż w przypadku ubiegania się o kredyt z tradycyjnej instytucji kredytowej.

Firma pożyczkowa weryfikuje jedynie informacje o pożyczkobiorcy, sprawdzając jego dowód, prawo jazdy oraz informacje o dochodach i zatrudnieniu (ten ostatni zwykle uzyskuje się z ostatniej wypłaty wynagrodzenia za pracę danej osoby). Wysokość pożyczki może zależeć od dochodu osoby i ogólnego zatwierdzenia na podstawie potencjalnej zdolności do spłaty.

Jednak stopa procentowa w pożyczkach tego rodzaju jest bardzo wysoka i jest to świetna opcja dla kredytobiorców wyłącznie ze złą historią kredytową.

Po otrzymaniu zatwierdzenia gotówka jest przekazywana drogą elektroniczną na rachunek bankowy danej osoby, skąd można pobrać ją od razu. Cały proces zajmuje nie więcej niż 24 godziny.

Posted by pomocny at 10:50:54.

  • Tuesday, September 11, 2018

Kredyty gotówkowe to bardzo atrakcyjne narzędzie do wzmacniania budżetów domowych, ale również firmowych. Nie tylko klienci indywidualni współpracują z bankami detalicznymi. W artykule poznasz najważniejsze grupy docelowe powiązane z rynkiem kredytowym. To pozwoli ci określić lepiej własne oczekiwania względem podpisania umowy kredytowej, bardziej obszernie opisano ten problem na ranking kredytów gotówkowych - zawsze aktualny.

Gdzie kredyt gotówkowy jest najpopularniejszy?

Według popularnych statystyk branżowych i raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów praktycznie 30% gospodarstw domowych w Polsce posiada zadłużenie, najczęściej krótkoterminowe, chociaż coraz więcej rodzin nastawia się na kredyty hipoteczne ze względu na dość ciężą sytuację mieszkaniową. Zadłużenie kształtuje się w największej skali wśród millenialsów, czyli osób urodzonych na granicy 2000 roku. Wiek 22 – 30 lat daje największy potencjał zadłużeniowy, ponieważ takich umów z reguły nie trzeba ubezpieczać. Im starszy kredytobiorca, tym większe skupienie na ubezpieczeniach na życie. Najwięcej kredytobiorców pochodzi ze średnich miast, gdzie widać duże zapotrzebowanie na dodatkową konsumpcję. W wielkich aglomeracjach łatwiej o duże dochody, dlatego kredytowanie wydaje się mniej sensownym rozwiązaniem. Bardzo rzadko natomiast zadłużenie generuje wieś i bardzo małe miejscowości, gdzie panuje raczej mała wiedza ekonomiczna i niechęć do dopełniania formalności. Można to rozumieć, ponieważ większość kredytów gotówkowych obsługuje się obecnie przez kanały multimedialne. Im wyższy szczebel na karierze zawodowej, tym z reguły większe zadłużenie gospodarstwa domowego, co wynika naturalnie z pozytywnej zdolności kredytowej. Tylko osoby zamożne/średnio zamożne o stabilnych dochodach uzyskują preferencyjne, znacznie lepsze warunki oprocentowania kredytów gotówkowych w porównaniu do gospodarstw domowych o mocno przeciętnych dochodach. Budowanie pozytywnej zdolności kredytowej jest kluczowe, aby sprawnie poruszać się na rynku pożyczek krótkoterminowych.

Kredyt gotówkowy na potrzeby biznesowe

Wiele kredytów gotówkowych zaciąga się nie tylko na klasyczne potrzeby konsumpcyjne, tylko na rozwój biznesu. Dlaczego? Początkujący przedsiębiorca nie ma najczęściej wymaganej dokumentacji, czy potwierdzenia dochodów za rok poprzedni. Z tego powodu kredyt gotówkowy zaciągany jako klient indywidualny, a nie biznesowy to bardzo racjonalne rozwiązanie, szczególnie w sektorze MSP. Kredyt gotówkowy jest z reguły normalnie oprocentowany, nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń majątkowych, posiada uproszczony schemat analizy kredytobiorcy, chociaż potwierdzenie dochodów jest zawsze koniecznie.

Analiza kredytobiorców konieczna do optymalizacji oferty

Kredytobiorcy ze średnich miast w wieku pomiędzy 20 – 35 lat kształtują zdecydowanie współczesny rynek kredytowy. Banki detaliczne, a także prywatne firmy pożyczkowe monitorują zachowania konsumentów na podstawie danych BIG DATA, co pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie ofert.

Posted by pomocny at 09:27:33.

  • Friday, July 13, 2018

Kredyt gotówkowy jest rodzajem kredytu z którego coraz częściej korzystają Polacy. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o jego zaciągnięciu warto byłoby dowiedzieć się na jego temat nieco więcej. Po te kredyt sięgamy bardzo często ponieważ procedura jego uzyskania jest bardzo prosta, co więcej w przypadku tego kredytu nie musimy wcale określać celu na jaki chcemy go przeznaczyć. A zatem kredyt gotówkowy może być przeznaczony zarówno na kupno auta, sprzętu RTV czy AGDM, remont mieszkania czy nawet na wakacje z rodziną. Aby otrzymać kredyt gotówkowy nie potrzebujemy zbyt wielu formalności wystarczy nam zaświadczenie o zarobkach czy też zaświadczenie o zatrudnieniu. Podejmując decyzję o kredycie gotówkowym warto również zaczerpnąć nieco głębszych informacji na ten temat

Raty równe i malejące

Raty równe to nic innego jak stała wysokość rat przez cały okres spłaty kredytu. Raty te zawierają w sobie zarówno spłacany zaciągnięty dług jak i odsetki. Proporcje tych elementów nieco zmieniają się z biegiem czasu. Na początku spłaty kredytu spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału Później proporcje się odwracają i spłacamy więcej kapitału a mniej odsetek. W przypadku rat malejących stają si one coraz niższe wraz z upływem czasu. W skład tych rat wchodzą odsetki naliczane od zobowiązania jakie pozostało nam jeszcze do stały oraz stała kwota kredytu. A zatem jak się okazuje raty malejące są zdecydowanie korzystniejsze, ponieważ kapitał jest spłacany szybciej niż w przypadku rat równych.

Oprocentowanie stałe i zmienne

Stałe oprocentowanie jest niezmienne podczas całego okresu spłaty kredytu. Harmonogram spłaty kredytu jaki otrzymujemy tuz przy podpisaniu umowy o kredytowaniu będzie niezmienny podczas całego okresu obowiązywania umowy. Oprocentowanie zmienne jest najczęściej sumą elementu stałego czyli marży i np. punku odniesienia jakim może być np. wskaźnik WIBOR. Tuż po podpisaniu umowy każdy bank przekaże nam harmonogram spłaty kredytu, który będzie zawierał wysokość spłacanych rat obliczanych dla aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania. Następnie banków określonych odstępach czasu będzie sprawdzał czy cena pieniądza na rynku nie uległa zmianie. Jeżeli zmiana będzie dla banku zauważalna klient otrzyma wówczas nowy harmonogram z wysokościami rat kredytu i ich spłat. Umowa którą będziemy podpisywać w momencie zaciągania kredytu gotówkowego będzie powinna szczegółowo określać warunki na podstawie których bank będzie mógł aktualizować oprocentowanie kredytu. W momencie kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe oprocentowanie zmienne staje się bardziej korzystne. Wówczas spłacany kredyt będzie coraz tańszy Ten rodzaj oprocentowania najczęściej jest oferowany przez banki w przypadku zaciągania kredytów krótkoterminowych, a zmienne długoterminowych.

Wbrew swojej nazwie kredyt gotówkowy wypłacany jest najczęściej bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Posted by pomocny at 07:57:22.

  • Wednesday, April 18, 2018

Polacy zdecydowanie częściej kupują auta używane, z pewnością wynika to z faktu, że nie każdego stać na zakup auta nowego prosto z salonu. Jednak kupując nawet auto używane zazwyczaj kilku letnie również chcemy wesprzeć się kredytem z banku. W takiej sytuacji często zadajemy sobie pytanie ile maksymalnie lat może mieć auto którego zakup będzie finansowany za pomocą kredytu zaciągniętego w banku. Ta kwestia jest bardzo ważna dla osób które przymierzają się do zmiany auta i może ona mieć znaczenie dla banku bądź tez innej instytucji finansowej, sprawdź szczegóły takiego rozwiązania na kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.

Większe szanse na nowe auto

Jak się okazuje zdecydowana większość banków jest zainteresowana przede wszystkim zakupem nowego auta. Wynika to z faktu, że takie auto z pewnością będzie traciło najmniej na wartości ze względu na starzejący się rocznik, będzie też w najlepszym stanie technicznym i w sytuacji konieczności sprzedaży auta przez bank z uwagi na niespłacanie zadłużenia, takie auto będzie najłatwiej sprzedać. Na szczęście niektóre banki umożliwia również udzielenie kredytu na kupno pojazdu używanego, jednak takie auto zazwyczaj nie powinno mieć więcej niż 5 lat. Czasami zdarzają się również promocje pozwalające na kupno auta nawet 10 bądź 12 letniego.

Jak najlepiej sfinansować auto używane

W momencie kiedy jesteśmy zdecydowani na kupno auta używanego możemy skorzystać również z innego rozwiązania niż kredyt samochodowy. Kupując niedrogie auto możemy skorzystać np. z kredytu gotówkowego na dowolny cel. Oprocentowanie będzie w tej sytuacji zbliżone do oprocentowania przy kredycie samochodowym, a przy tym bank nie będzie wymagał od nas tak wielu formalności. Dodatkowo będziemy zwolnieni z konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia autocasco a także dokonania cesji praw z polisy na bank. Koszty takiego kredytu z pewnością nie będą tak wysokie jak mogło nam się to wydawać na początku, przy kredycie do 10 tysięcy nie będą nam potrzebne również dodatkowe dokumenty takie jak np. zgoda małżonka.

Starsze auto – krótszy okres spłaty

Musimy pamiętać także o tym, że w chwili kiedy bank zdecyduje się sfinansowanie auta z drugiej ręki z pewnością okres spłaty nie będzie tak długi jak może to mieć miejsce w przypadku zaciągania kredytu samochodowego. Takie rozwiązanie byłoby dla banków nieopłacalne ponieważ wartość samochodów używanych bardzo szybko spada i zwiększa się przy tym ryzyko banku który udzielił nam kredytu. Istnieje również możliwość sfinansowania zakupu auta używanego przy pomocy instytucji pozabankowych jednak takie rozwiązanie może okazać się bardzo drogie.

Posted by pomocny at 13:06:24.